Sinh viên sáng tạo cùng Kit dsPIC30F

0
421

SINH VIEN SANG TAO CUNG KIT DSPIC30F – LVTSMART

Đơn vị tổ chức: Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật – Đại học Đà Nẵng và Công ty Cổ phần Công nghệ LVTSMART.
Đơn vị tài trợ chính: Công ty Cổ phần Công nghệ LVTSMART và Công ty Cổ phần Năng lượng SAVINA.

Mục tiêu:

Cuộc thi tìm kiếm các ý tưởng, sản phẩm sáng tạo giành cho sinh viên các trường Đại học trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Cuộc thi nhằm mục đích thúc đẩy phong trào nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp tại trường đại học, hướng tới cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Bên cạnh đó, cuộc thi còn tạo tiền đề đẩy mạnh các dự án nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, phối hợp giữa các đối tác giáo dục, chính phủ và doanh nghiệp để phát triển hướng đến phục vụ xây dựng “thành phố thông minh” trên nền tảng Internet of Things (IoT) và trí tuệ nhân tạo (AI) sử dụng vi điều khiển.

Chủ đề: Không giới hạn chủ đề

Thời gian tổ chức: từ ngày 20/8 đến 15/11/2019

Giải thưởng:

01 giải nhất: 3 triệu đồng + kit dsPIC30F + quà của nhà tài trợ.

01 giải nhì: 1 triệu đồng + kit dsPIC30F + quà của nhà tài trợ.

02 giải ba: 1 triệu đồng + quà của nhà tài trợ.

01 giải poster/video demo ấn tượng: 1 triệu đồng + quà của nhà tài trợ